หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแก้ว อบต.ห้วยแก้ว  (จังหวัด พิจิตร)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแก้ว อบต.ห้วยแก้ว
 
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
ข้อมูล : เด็กเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจึงนับเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต้องตระหนัก และให้ความสนใจ เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับวัย
 
 
ผู้เข้าชม 393 ท่าน         
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107