หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
นางทองอยู่ แจ้งแล้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปรีมล เชิดชู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนงค์เยาว์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีรยุทธ มนัสตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม