หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลห้วยแก้ว มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดห้วยแก้ว
วัดวังตะเคียนทอง

วัดวังพร้าว
วัดวังตะโกก

วัดห้วยแก้ววนาราม (บึงปลิง)    
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักสงฆ์หนองหวายเจริญธรรม
 

 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

โรงเรียนบ้านวังพร้าว
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

โรงเรียนบ้านวังพร้าว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

กศน.บึงนาราง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 8 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
 

รถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน

รถเทเลอร์ จำนวน 1 คัน
 
 
ตำบลห้วยแก้วมีประเพณีที่สำคัญ และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ โดยได้รับการตอบรับและเข้าร่วมสืบสานประเพรีของประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียงเป็นอย่างดี แต่ยังมีข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายอยู่
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-946-7073