หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 33 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย

ถนนดิน จำนวน 3 สาย
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง จำนวน 32 แห่ง

บึง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำใต้ดิน ตำบลห้วยแก้ว มีแหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่

บ่อบาดาลส่วนตัว จำนวน 3 บ่อ

บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 22 บ่อ

บ่อน้ำตื้นหรือบ่อตอก จำนวน 115 บ่อ
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107