หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 158  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 191  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 237  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 231  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 128  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107