หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์     1 ก.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  31 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ  21 ส.ค. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข่าวตารางการจัดเก็บภาษี ปี 2563  14 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปชสพ-ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   7 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  10 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.ห้วยแก้ว  4 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 2563)  4 มิ.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563   1 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563  1 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  29 พ.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  19 พ.ค. 2563 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107