หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  7 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  6 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.ห้วยแก้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  6 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  6 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว   23 เม.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564  31 มี.ค. 2564 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564  31 มี.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  11 ม.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  4 ม.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อทาง Facebook ของ อบต.ห้วยแก้ว  4 ม.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ E-Service การจองห้องประชุม อบต.ห้วยแก้ว (Online)  4 ม.ค. 2564 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ... ลงทุะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  7 ต.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  5 ต.ค. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-252