หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยนายปรีชา กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว   จัดโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลด้านคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2564
2.เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานปีงบประมาณ 2564
3.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
4.เพื่อให้ได้มาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน
โดยการอบรม มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 คน พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 คน พนักงานจ้าง จำนวน 7 คน และสมาชิกสภาฯ จำนวน 16 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 11.56 น. โดย คุณ ปรีมล เชิดชู

ผู้เข้าชม 386 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107