หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา [ 21 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างรอยยิ้ม สุขใจ ผู้สูงวัยตำบลห้วยแก้ว [ 8 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 9
 


 
โครงการการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของอบต.ห้วยแก้ว [ 29 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 57
 
 
     


 
โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 448
 


 
กิจกรรม ปั่นปันสุข [ 11 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
โครงการอบรมเพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 71
 


 
อบต.ห้วยแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน อบต.ห้วยแก้ว เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 21 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 95
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-252