หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรม Big Cleaningday ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 [ 15 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 26
 


 
อบต.ห้วยแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน อบต.ห้วยแก้ว เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [ 7 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 58
 
 
     


 
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของอบต.ห้วยแก้ว [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 


 
โครงการฝึกอบรมศุึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 42
 


 
พนักงาน อบต.ห้วยแก้ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบูรณาการร่วมตำบลห้วยแก้วในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 73
 


 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 65
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107