หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
นายสมพร จันทร์ชื่น
ประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว
โทร : 086-2082881
 
นายเกษม เจนจบ
รองประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว
โทร : 099-1181794
นางโสพรรณ เกียรติพงษ์พันธ์
เลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ว
โทร : 089-8574604
 
 


นายศรายุทธ มาตเหลือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางสำลี ว่างเว้น
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นางสาวนงนุช บุญดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายคำบุ บุญแสงกอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายเสมียน เหมือนดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายสังวร น้อยดี
สมาชิกสภา หมูู่ที่ 3


ว่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายบุญคง นามฤทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสมชาย วงษ์สุนทร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107