หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-008 ถนนสายเนินฉะพลู ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-008 ถนนสายเนินฉะพลู ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาเก็บขยะภายในตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาเก็บขยะภายในตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาเก็บขยะในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ ม.2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กว้าง 5 ม. ยาว 2750 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-005 สายทุ่งสามบาท-ปตท.5 ม.1 บ้านห้วยแก้ว กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ ม.2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กว้าง 5 ม. ยาว 2750 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ ม.2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กว้าง 5 ม. ยาว 2750 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ ม.2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กว้าง 5 ม. ยาว 2750 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-005 สายทุ่งสามบาท-ปตท.5 ม.1 บ้านห้วยแก้ว กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-005 สายทุ่งสามบาท-ปตท.5 ม.1 บ้านห้วยแก้ว กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม.อบต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับหมาแมว ภายในตำบลห้วยแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107