หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในสำนักงานเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อบัตรเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยที่ 1-9 ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเก็บ และเก้าอี้พลาสติก ในโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีคัดเลือก [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-034 จากสายวังพร้าวถึงสายบึงกะเหรี่ยง บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีคัดเลือก [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ องค์การบริหารส่งนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20 รีม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.98-004 สายรอบบึงคูณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง เซฟโรเลต ทะเบียน บต.5768 พิจิตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบกำหนดระยะทาง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คู่มือ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-252