หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตำบลห้วยแก้วอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบึงนารางไป เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 27,564 ไร่ หรือประมาณ 44.2 ตารางกิโลเมตร
 
 
 

 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แหลมรัง, ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  
 
 

 
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา การเพาะปลูกพืชไร่ การทำสวน เป็นต้น
 
   
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ร้อยละ 90 นอกจากนั้นประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ ตามลำดับ
อาชีพรอง หลังฤดูเก็บเกี่ยวบางส่วนมีการรวมกลุ่มกันแปรรูปอาหาร ทอผ้า และเคลื่อนย้ายแรงงานไปหางานทำนอกพื้นที่
 

 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,770 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,353 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33

หญิง จำนวน 2,417 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,472 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 107.92 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   ทะเบียนกลาง 64 86 150 1  
1   ห้วยแก้ว 407 431 838 226
  2   ห้วยแก้ว 556 595 1,151 403  
3   บึงปลิง 199 206 405 130
  4   หนองบัวคำ 302 318 620 239  
5   วังพร้าว 210 181 391 127
  6   วังปลากราย 142 149 291 93  
7   หนองหวาย 365 361 726 189
  8   วังตะโกก 108 90 198 64  
    รวม 2,353 2,417 4,770 1,472
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-946-7073