หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
นายปรีชา กองทรัพย์
นายก อบต.หัวยแก้ว
081-7865107
 
นายอำนวยชัย พรหมอยู่
รองนายก อบต.ห้วยแก้ว
064-3063744
นายละมัย พุทธปรางค์
รองนายก อบต.ห้วยแก้ว
081-0462268
 
นายบุญจวง ศรีชา
เลขานุการนายก อบต.ห้วยแก้ว
 

 
 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107