หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐของ อบต.ห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ห้วยแก้ว ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 145  
 
รายงานสรุปจำนวนข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 238  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 153  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 152  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-786-5107